Clean Life 2takt brandstof

Waarom gebruiken en adviseren wij CleanLife:

voor de machine

CleanLife is een erg schoon raffinage product en bevat geen verontreinigingen. Hierdoor wordt voorkomen dat de brandstof gaat
bezinken en zich aan motoronderdelen hecht.
CleanLife heeft een zeer laag percentage Benzol en andere toevoegingen. Hierdoor rookt de motor minder.
CleanLife is zeer zwavelarm en dit bevordert een volledige verbranding waardoor er veelminder schadelijke deeltjes uitgestoten
worden.
CleanLife is erg lang houdbaar waardoor de machines altijd gebruiksklaar zijn.
CleanLife overtreft de zwitserse norm voor 2- en 4-takt benzines SV 18 11 63 en de zweedse norm voor speciale brandstoffen
SS 15 54 61D.

voor uw eigen gezondheid

CleanLife wordt door het duitse min. van volksgezondheid, als vrij van giftige stoffen aangemerkt.
CleanLife bevat in tegenstelling tot normale brandstoffen bijna geen giftige Benzeen en n-Hexan.
CleanLife bevat enkel nog restdeeltjes van schadelijke en bedwelmende aromaten hierdoor worden niet alleen de
gezondheidsrisico's voor iedereen die met deze machines werkt aanzienlijk verlaagd, maar ook de gevolgen bij ongelukken.
CleanLife ruikt nauwelijks.
CleanLife bevat nauwelijks zwavel. hierdoor ontstaat beduidend minder zwaveldioxine dan bij normale brandstoffen, waardoor
irritaties aan ogen en luchtwegen sterk af nemen.